Правила и условия

 1. Oбект

Erivan Impex разработи платформа за споделено пътуване, достъпна на уебсайт на адрес www.Go2To.de или под формата на мобилно приложение, което (i) е предназначено да доведе шофьорите до конкретна дестинация в контакт с пътниците, отиващи до пътуването в една и съща посока, за да могат да споделят пътуването и следователно свързаните с това разходи, и (ii) да резервират билети за пътуване с автобус, управляван от оторизирани автобусни компании на Go2To (наричани по-нататък „Платформа" да се извърши ").

Целта на тези общи условия е да регулира достъпа и условията за използване на платформата. Моля, прочетете ги внимателно. Вие разбирате и потвърждавате, че Go2To не е страна по никакво споразумение, договор или договорни отношения от какъвто и да е вид, сключени между членовете на неговата платформа или с която и да е автобусна компания.

Като щракнете върху „Вход с Facebook“ или „Регистрация с имейл адрес“, вие потвърждавате, че сте прочели и сте приели всички тези общи условия за ползване.

Ако използвате акаунта си, за да влезете в платформата Go2To на друга държава (напр. www.Go2To.fr; www.Go2To.it; www.Go2To.ru), моля, имайте предвид, че (i) Правилата и условията на тази платформа (ii) политиката за поверителност на тази платформа и (iii) се прилагат правните правила и разпоредби на тази държава. Това също означава, че информацията от вашия акаунт, включително лични данни, може да се наложи да бъде прехвърлена на юридическото лице, което управлява тази друга платформа. Моля, обърнете внимание, че Go2To си запазва правото да ограничи достъпа до Платформата до Потребители, за които разумно може да се определи, че се намират извън територията на Европейския съюз.

 1. Oпределения

В този документ,

Правила и условия“ означава настоящите Правила и условия;

Pеклама“ означава реклама за пътуване, публикувана от шофьор на платформата;

Заповед“ означава процесът, чрез който Клиентът резервира услугите си с Go2To Bus, независимо от използваното средство, с единственото изключение на закупуването на билети директно на място за продажба, и което води до задължение за Пътника или евентуално Агент за плащане на цена за съответните услуги;

Go2To“ има значението, посочено в член 1 по-горе;

Pезервация“ има значението, посочено в член 4.2.1. под;

Потвърждението на резервацията„ Има значението, дадено в член 4.2.1 по-долу;

Aвтобусен превозвач“ се отнася за компания, която професионално превозва пътници и е упълномощена от Go2To да рекламира и продава своите билети на Платформата;

Пътуване с автобус“ означава пътуването, което е предмет на автобусна реклама на Платформата и за което автобусният оператор предлага места в автобусните превозни средства в замяна на цената;

Aвтобусна реклама“ означава реклама за пътуване с автобус, публикувана от автобусна компания на Платформата;

Yслуги“ означава всички услуги, предоставяни от Go2To чрез Платформата;

Фейсбук профил“ има значението, дадено в член 3.2 по-долу;

Шофьор“ означава Членът, който използва Платформата, за да предложи превоз на друго лице срещу заплащане, за едно пътуване и във време, определено единствено от Шофьора;

Cподелено пътуване“ означава Пътуването, което е предмет на Реклама за споделено пътуване, публикувана от Шофьор на Платформата и за която той се съгласява да превозва Пътници в замяна на Приноса към Разходите;

Пътуване“ се отнася безразборно за пътуване с автобус или споделено пътуване;

Kлиент“ означава всяко физическо лице (член или не), което купува автобусен билет чрез Платформата, за себе си или от името на друго лице, което ще бъде Пътникът, за да реализира пътуване, извършвано от Автобусната компания;

Сметка“ означава акаунтът, който трябва да бъде създаден, за да станете Член и да получите достъп до определени Услуги, предлагани от Платформата;

Bноска в разходите“ означава, за конкретно пътуване със споделено пътуване, паричната сума, поискана от водача и приета от пътника за техния принос към пътните разходи;

Kвадрат“ има значението, дадено в член 4.1 по-долу;

Реклама за споделено пътуване“ означава реклама за пътуване, публикувана от шофьор на платформата;

Член“ означава всяко лице, което е създало акаунт в Платформата;

Членско съдържание“ има значението, дадено му в член 11.2 по-долу;

Пътник“ означава Членът, който е приел предложението да бъде превозен от Шофьора или, в зависимост от случая, лицето, от чието име Членът е резервирал място;

Платформа“ има значението, посочено в член 1 по-горе;

Цена“ се отнася за цената за конкретно автобусно пътуване, включваща всички данъци, такси и разходи за съответните услуги, заплащани от Клиента в Платформата в момента на потвърждаване на поръчката за място за конкретно автобусно пътуване;

Cедалка“ означава мястото, резервирано от пътник в превозното средство на водача или в превозното средство, управлявано от автобусната компания;

Билет“ означава условното валидно право на превоз, дадено на потребителя след резервиране на пътуване с автобус като доказателство за съществуващия договор за превоз между пътниците и автобусната компания, който е предмет на правилата и условията на продажба, без да се засягат допълнително посочени специални условия между пътника и автобусната компания и по посочените в билета;

Tранспортни услуги“ се отнася до транспортните услуги, за които е абониран пътник с автобус и се предоставят от автобусната компания;

Tочка на продажба“ се отнася до физическите гишета и терминали, посочени на Уебсайта, където се предлагат за продажба Билетите;

Условия за продажба“ означава общите правила и условия за продажба на съответната компания за автобусни превози, в зависимост от пътуването с автобус, избрано от клиента, и конкретните условия, налични на уебсайта и приети като прочетени от клиента, преди да направите поръчката;

Cайт“ означава уебсайтът, достъпен на адрес www.Go2To.de.

 1. Регистрация в платформата и създаване на акаунт

3.1. Условия за регистрация в платформата

Платформата може да се използва от лица над 18 години. Регистрацията в платформата от непълнолетни лица е строго забранена. Чрез достъпа, използването или регистрацията на Платформата вие декларирате и гарантирате, че имате навършени 18 години.

3.2. Създаване на акаунт

Платформата позволява на членовете да публикуват и преглеждат реклами за споделено пътуване и да взаимодействат помежду си, за да резервират място. Можете да видите обявите, ако не сте регистрирани в платформата. Не можете обаче да поставите реклама за споделено пътуване или да резервирате място, без първо да създадете акаунт и да станете член.

За да създадете своя акаунт, можете:

(i) или попълнете всички задължителни полета във формуляра за регистрация;
(ii) или влезте във вашия акаунт във Facebook (наричан по-долу „вашият акаунт във Facebook“) чрез нашата Платформа. С използването на тези функции вие се съгласявате Go2To да има достъп до вашия Facebook акаунт, да публикува в Платформата и да запазва определена информация от вашия Facebook акаунт. Можете да премахнете връзката между вашия акаунт и вашия Facebook акаунт по всяко време чрез секцията „Проверки“ на вашия профил. Ако искате да научите повече за това как се използват вашите данни от вашия Facebook акаунт, прочетете нашата политика за поверителност и тази на Facebook.

За да се регистрирате в платформата, трябва да сте прочели и да приемете тези Общи условия и Политиката за поверителност.

Когато създавате своя акаунт, какъвто и метод да изберете, вие се съгласявате да предоставите точна и вярна информация и да я актуализирате чрез вашия профил или чрез известие от Go2To, за да гарантирате нейната уместност и точност по време на договорните ви отношения с Go2To.

В случай на регистрация по имейл, вие се съгласявате да пазите в тайна паролата, която сте избрали при създаването на акаунта си, и да не я споделяте с никого. Ако загубите или разкриете паролата си, вие се съгласявате незабавно да уведомите Go2To. Вие носите цялата отговорност за всяко използване на вашия акаунт от трета страна, освен ако изрично не сте уведомили Go2To за загубата, измамното използване от трета страна или разкриването на вашата парола на трета страна.

Вие се съгласявате да не създавате или използвате акаунти, различни от първоначално създадените под вашата самоличност или тази на трета страна.

3.3. Преглед

Go2To може да настрои система за проверка на част от информацията, която предоставяте във вашия профил с цел прозрачност, подобряване на доверието или предотвратяване или откриване на измами. Това е особено вярно, когато въвеждате телефонния си номер или ни изпращате документ за самоличност.

Вие потвърждавате и приемате, че всяко позоваване в Платформата или Услугите на „потвърдена“ информация или подобни термини означава само, че даден Член е преминал успешно процеса на проверка, въведен в Платформата или Услугите, за да ви предостави допълнителна информация за члена, който вие желаете да пътувате с. Go2To не може да гарантира истинността, надеждността или валидността на информацията, която е обект на процеса на проверка.

 1. Използване на услугите

4.1. Сервиране на реклами

Като член, при условие че отговаряте на условията по-долу, можете да създавате и публикувате реклами за споделено пътуване в платформата, като въведете информация за пътуването, което искате да предприемете (дати/часове и пунктове за събиране и пристигане, брой предлагани места, налични опции, размер на разходната вноска и др.).

Когато изпратите своята обява за споделено пътуване, можете да посочите важните градове, в които се съгласявате да спирате, качвате или оставяте пътници. Частите от пътуването между тези Milestone Cities или между който и да е от тези Milestone Cities и събирателната точка или дестинацията на пътуването съставляват „Етапи“.

Имате право да поставите реклама само ако отговаряте на всички от следните условия:

(i) Притежавате валидна шофьорска книжка;

(ii) Предлагате само реклами за споделено пътуване за превозни средства, които притежавате или използвате с изричното разрешение на собственика и във всички случаи, които сте упълномощени да използвате за целите на споделено пътуване;

(iii) Bие сте и ще останете основният водач на превозното средство, което е обект на жалбата;

(iv) Превозното средство има валидна застраховка срещу трета страна;

(v) Hямате противопоказания или медицинско увреждане за шофиране;

(vi) Превозното средство, което възнамерявате да използвате за пътуването, е 4-колесна туристическа кола с максимум 7 места, с изключение на автомобили, за които не се изисква шофьорска книжка;

(vii) не възнамерявате да публикувате друга реклама за същото пътуване на Платформата;

(viii) не предлагате повече места за сядане от наличните във вашето превозно средство;

(ix) всички предлагани седалки имат предпазен колан, дори ако превозното средство е одобрено със седалки без предпазни колани;

(x) да използвате превозно средство в перфектно състояние, което отговаря на приложимите законови разпоредби и обичаи, по-специално с актуален TÜV сертификат;

(xi) Вие сте потребител, а не действате като търговец.

Вие потвърждавате, че носите цялата отговорност за съдържанието на всяка реклама за споделено пътуване, която публикувате на Платформата. Следователно вие декларирате и гарантирате точността и достоверността на цялата информация, съдържаща се във вашата реклама за споделено пътуване, и се съгласявате да проведете пътуването със споделено пътуване при условията, описани във вашата реклама за споделено пътуване.

Вашата реклама за споделено пътуване ще бъде публикувана на платформата и следователно ще бъде видима за членове и всички посетители, включително нечленуващи, които извършват търсене в платформата или партньорските уебсайтове на Go2To. Go2To си запазва правото, по свое усмотрение и без предизвестие, да не публикува или премахва реклама за споделено пътуване, която не е в съответствие с Условията за ползване или която смята за вредна за своя имидж, този на Платформата или този на Услугите. .

Информирани сте, че ако, използвайки Платформата, се представяте за потребител, а всъщност действате като професионалист, ще подлежите на санкции, предвидени от приложимото законодателство.

4.2. Pезервирайте място

Go2To създаде система за резервиране на места онлайн („Резервация“) за пътувания, предлагани на Платформата.

Методите за резервиране на място зависят от вида на планираното пътуване.

Go2To предоставя на потребителите търсачка на платформата въз основа на различни критерии за търсене (произход, дестинация, дати, брой пътуващи и т.н.). Определени допълнителни функции се предоставят на търсачката, когато потребителят е свързан към своя акаунт. Go2To кани потребителя, независимо от използвания метод на резервация, да се консултира внимателно и да използва търсачката, за да идентифицира офертата, която най-добре отговаря на неговите нужди. Клиентът, който резервира пътуване с автобус в точка на продажба, може също да поиска от автобусния оператор или служителя на гишето да извърши търсенето.

4.2.1 Споделено пътуване

Ако пътник се интересува от реклама за споделено пътуване, която ще се възползва от резервацията, той може да изпрати заявка за онлайн резервация. Тази заявка за резервация ще бъде или (i) автоматично приета (ако водачът е избрал тази опция при поставяне на рекламата си) или (ii) ръчно приета от водача. По време на резервацията пътникът извършва онлайн плащане на вноската за разходите. След получаване на плащане от BlabBlaCar и, когато е приложимо, потвърждаване на заявката за резервация от водача, пътникът ще получи потвърждение на резервацията („Потвърждение на резервацията“). Ако водачът е избрал да получи приноса на разходите чрез онлайн плащане (вижте 5.4.1), потвърждението на резервацията ще бъде изпратено само след като Go2To получи приноса на разходите.

Ако сте шофьор и сте избрали ръчно да обработвате заявки за резервация, когато публикувате своята реклама за споделено пътуване, трябва да отговорите на всяка заявка за резервация в рамките на срока, посочен от пътника по време на заявката за резервация. В противен случай заявката за резервация ще изтече автоматично и на пътника ще бъдат възстановени всички суми, платени по време на заявката за резервация, ако е приложимо.

По време на потвърждението на резервацията Go2To ще ви изпрати телефонния номер на шофьора (ако вие сте пътникът) или на втория водач (ако вие сте водачът), ако членът е дал съгласието си техният телефонен номер да бъде показан. Тогава вие сте изцяло отговорни за изпълнението на договора, който ви обвързва с другия член.

4.2.2 Пътуване с автобус

За автобусни пътувания Go2To позволява резервирането на автобусни билети за конкретно автобусно пътуване през платформата.

Serviciile de transport sunt supuse termenilor si conditiilor de vanzare ale respectivei companii de autobuz, in functie de calatoria aleasa de client, care trebuie sa fie acceptate de catre client inainte de plasarea comenzii. Go2To nu furnizează servicii de transport legate de călătoriile cu autobuzul, companiile de autobuz sunt singura parte a Termenilor de vânzare. Recunoașteți că rezervarea de locuri pentru o anumită călătorie cu autobuzul este supusă termenilor și condițiilor de vânzare ale companiei de autobuz relevante.

Go2To обръща внимание на факта, че някои транспортни услуги, предлагани от автобусната компания и споменати на уебсайта, могат да бъдат спрени, по-специално поради климатични причини, сезонни причини или в случай на непреодолима сила

4.2.3 Номинативен характер на резервацията на място и условията за използване на услугите от името на трета страна

Всяко използване на Услугите, независимо дали като пътник или като шофьор, е лично. Както шофьорът, така и пътникът трябва да съответстват на самоличността, предоставена на Go2To и, където е приложимо, на другите членове, участващи в пътуването със споделено пътуване, или автобусната компания.

Go2To обаче позволява на своите членове да резервират едно или повече места от името на трета страна. В този случай се задължавате да предоставите на шофьора или автобусната компания точното име, възраст и телефонен номер на лицето, от чието име резервирате място в момента на резервацията. Строго е забранено запазването на място за непълнолетни под 13-годишна възраст, които пътуват сами за споделено пътуване. В случай, че резервирате място за споделено пътуване за непълнолетно лице на възраст над 13 години, което пътува само, вие се съгласявате да получите предварителното съгласие на водача и да му предоставите надлежно попълнено и подписано пълномощно от законните представители . По отношение на пътуването с автобус ви каним да прочетете правилата и условията на съответната автобусна компания.

Освен това платформата е предназначена за резервиране на места за физически лица. Поради това е забранено запазването на място за транспортиране на предмети, пакети, животни, пътуващи сами или други материални обекти.

В допълнение, публикуването на реклама за споделено пътуване за шофьор, различен от вас, е забранено.

4.3. Рейтингова система

4.3.1. Функционалност

Go2To ви насърчава да оставите отзив за шофьор (ако сте пътник) или пътник (ако сте шофьор), с когото сте споделили пътуване или трябва да споделите пътуване. От друга страна, нямате право да публикувате отзив за друг пътник, ако самият вие сте били пътник, или за член, с когото не сте пътували или не трябва да пътувате.

Вашата оценка и, ако е приложимо, оценката, оставена за вас от друг член, ще бъдат видими и публикувани в платформата само след по-краткия от следните периоди от време: (i) веднага след като и двамата оставите съобщение или (ii) 14 дни след първото известие.

Имате възможност да отговорите на рецензия, която друг член е оставил във вашия профил. Оценката и вашият отговор, ако има такъв, ще бъдат публикувани във вашия профил.

4.3.2. Yмереност

Вие потвърждавате и приемате, че Go2To си запазва правото да не публикува или да изтрие всяко мнение, въпрос, коментар или отговор, чието съдържание Go2To счита за несъвместимо с тези Условия.

4.3.3. Граница

Go2To си запазва правото да спре вашия акаунт, да ограничи достъпа ви до Услугите или да прекрати настоящите Условия за ползване, ако (i) сте получили поне три отзива и (ii) средната стойност на получените отзиви е равна или по-ниска от 3.

 1. Финансови условия

Достъпът и регистрацията в платформата, както и проучването, консултацията и публикуването на обяви са безплатни. От друга страна, резервацията се заплаща съгласно описаните по-долу условия.

5.1. Принос и цена

5.1.1. Като част от пътуване със споделено пътуване, размерът на вноската за разходите се определя от вас като шофьор на ваш собствен риск. Строго е забранено да се възползвате от използването на нашата платформа. Следователно вие се задължавате да ограничите размера на приноса на разходите, който изисквате от вашите пътници, до разходите, които действително поемате за осъществяването на пътуването със споделено пътуване. В противен случай само вие носите риска от преквалифициране на транзакцията, извършена през платформата.

Когато публикувате реклама за споделено пътуване, Go2To предлага принос на разходите, който взема предвид по-специално вида на пътуването и изминатото разстояние. Тази сума е само ориентировъчна и от вас зависи да я промените нагоре или надолу, за да отразява цената, която действително плащате за пътуването. За да се избегне злоупотреба, Go2To ограничава възможностите за коригиране на размера на приноса на разходите.

5.1.2. При автобусни пътувания цената на седящо място се определя от автобусната компания по собствена преценка. От клиента се иска да направи справка със съответните T&C, за да разбере как да направи поръчката и да плати билета.

5.2. 3акръгляване

Вие потвърждавате и се съгласявате, че Go2To, по свое усмотрение, може да закръгли нагоре или надолу вноската за разходите.

5.3 Условия за плащане и изплащане на разходната вноска към шофьора или таксата към автобусната компания

Като шофьор имате две възможности да накарате вашите пътници да платят вноската за разходите за вашето пътуване: можете да изберете да платите онлайн (вижте 5.4.1) или да платите в брой в колата (вижте 5.4.2).

5.3.1 Онлайн плащане/Мандамент за събиране

Ако решите да платите онлайн, вие давате на Go2To нареждане за събиране на приноса на разходите на ваше име и на вашата сметка.

Следователно Go2To събира цялата сума, платена от пътника (вноски за разходите) като част от възможността за споделено пътуване и след ръчно или автоматично приемане на резервацията.

Разходните вноски, получени от Go2To, се депозират в сметка, предназначена за плащане на водачи.

Вие потвърждавате и приемате, че нито една от сумите, получени от Go2To от името и за сметка на Шофьора, не води до лихва. Вие се съгласявате да отговаряте усърдно на всяко искане от Go2To и по-общо от административни или съдебни органи, компетентни по-специално за предотвратяване или борба с прането на пари. По-специално, вие се съгласявате да предоставите всяко полезно доказателство за адрес и/или самоличност при просто искане.

При липса на отговор на такива искания, Go2To може да предприеме всякакви действия, които сметне за подходящи, включително, но не само, замразяване на платените суми и/или спиране на вашия акаунт и/или прекратяване на тези T&C.

5.3.2 Плащане на таксата на водача

След пътуването със споделено пътуване пътниците имат 24 часа, за да поискат пътуването в Go2To. Ако пътникът не направи иск в рамките на този период, Go2To ще счита пътуването за потвърдено.

От момента на това изрично или мълчаливо потвърждение вие ​​като шофьор имате кредит по сметката си. Този кредит съответства на общата сума, платена от пътника в момента на потвърждение на резервацията, т.е. з. вноската за разходите, платена от пътника.

Ако споделеното пътуване е потвърдено от пътника, вие като шофьор имате възможност да дадете инструкции на Go2To за прехвърляне на парите към вашата банкова сметка (като въведете банковите си данни в акаунта си предварително) или вашия акаунт в PayPal (като въведете вашия имейл в PayPal -Въведете адрес в акаунта си предварително).

Платежното нареждане от ваше име ще бъде изпратено на първия работен ден след вашата заявка или, ако не желаете това, в рамките на 15 дни след предоставяне на съответните средства във вашия профил (при условие, че Go2To разполага с вашите банкови данни).

След изтичане на приложимия давностен срок всяка сума, която не е поискана от Go2To, ще се счита за собственост на Go2To.

5.3.3 Плащане в автомобила

Ако водачът реши да плати в брой в автомобила, вие, като пътник, се задължавате да заплатите разходната вноска в брой на водача най-късно в пункта за събиране.

Водачът не може да поиска плащане на цялата или част от таксата преди началото на пътуването.

5.4 Изплащане на наградата

Плащането за всяка поръчка, направена през Платформата, ще бъде извършено по един от разрешените по-долу начини. Клиентът има възможност да запази информацията за една или повече кредитни карти в своя клиентски акаунт, така че да не се налага систематично да въвежда тази информация за последващи плащания.

Средствата за плащане може да варират в зависимост от използваната платформа Go2To. Разрешените средства за плащане са както следва:
-Кредитна карта
-Paypal
-Купони
- Веднага Кларна

Няма да се издава потвърждение на поръчката преди пълното и ефективно плащане на цената на транспортните услуги, избрани от клиента. Ако плащането е нередовно, непълно или не е извършено по причина, за която клиентът носи отговорност, поръчката ще бъде незабавно анулирана.

Поръчката се потвърждава чрез изпращане на имейл до клиента, съдържащ подробности за поръчката.

От пътника се иска да провери настройките на входящата кутия на своя имейл адрес и по-специално да се увери, че имейлът за потвърждение не е изпратен директно до спам.

Потвърждението на поръчката е окончателно. Следователно, всички промени ще доведат или до размяна, или до анулиране съгласно условията на приложимите T&C. Отговорност на клиента е да гарантира, че транспортните услуги са избрани според нуждите и очакванията на пътника. Точността на личните данни, въведени от клиента, е отговорност на последния, освен ако Go2To очевидно не е успял да събере, съхранява или защити тези лични данни.

 1. Нетърговска и нестопанска цел на услугите и платформата

Вие се съгласявате, че ще използвате Услугите и Платформата само за ангажиране на небизнес и нетърговска основа с лица, които желаят да споделят пътуване с вас или да резервират място за пътуване с автобус.

Във връзка със споделеното пътуване вие ​​потвърждавате, че правата на потребителите съгласно законодателството на Съюза за защита на потребителите не се прилагат към отношенията ви с други членове.

Като шофьор вие се съгласявате да не таксувате повече от разходите, които действително правите и които могат да генерират печалба, при условие че вие ​​като шофьор трябва да поемете собствения си дял от разходите, направени като част от споделянето на разходите чрез споделеното пътуване . Вие носите цялата отговорност за изчисляването на разходите, които сте направили за пътуването, и за проверката дали сумата, поискана от вашите пътници, не надвишава действителните разходи, които сте направили (с изключение на вашия дял от разходите), като се обърне специално внимание на приложимата данъчна ставка.

Go2To си запазва правото да спре вашия акаунт, ако използвате превозно средство с шофьор или друго служебно превозно средство, такси или служебна кола и по този начин реализирате печалба от Платформата. Вие се съгласявате да предоставите на Go2To, при проста заявка, копие от вашия регистрационен документ за превозно средство и/или всеки друг документ, доказващ, че сте упълномощени да използвате това превозно средство на Платформата и не извличате печалба от него.

Go2To също си запазва правото да спре вашия акаунт, да ограничи достъпа ви до Услугите или да прекрати настоящите Правила и условия, ако участвате в дейности на Платформата, които възникват поради естеството на предлаганите пътувания, тяхната честота или броя на превозваните пътници и исканото участие в разходите води до печеливша ситуация за вас или кара Go2To да вярва по някаква причина, че правите печалба от Платформата.

 1. Политика за анулиране

7.1 Политика за възстановяване на средства в случай на анулиране

Пътувания, при които водачът е избрал да получи вноската за разходите в брой в колата, могат да бъдат анулирани от водача или пътника по всяко време преди заминаването. В този случай пътникът не плаща и водачът не получава принос към разходите.

Само споделени пътувания, при които водачът е избрал да получи вноската за разходите чрез онлайн плащане, са предмет на тази политика за анулиране; Go2To не предлага гаранции в случай на анулиране по каквато и да е причина. Във връзка с автобусни пътувания, правилата и условията за продажба на автобусната компания се прилагат към условията за анулиране. Клиентът трябва да се запознае със съответните условия за продажба, за да приеме условията за замяна и анулиране на своето пътуване с автобус.

Анулирането на място в споделено пътуване от водача или пътника след потвърждение на резервацията е предмет на следните разпоредби:

– В случай на анулиране от водача, на пътника ще бъде възстановена цялата заплатена сума (т.е. вноската за разходите). Това е особено вярно, ако шофьорът отмени споделено пътуване или не пристигне на мястото за среща 15 минути след уговореното време;

- При анулиране от страна на пътника:

Ако пътникът анулира повече от 24 часа преди планирания час на заминаване, както е посочено в обявата, на пътника ще бъде възстановена само вноската за разходите;
Ако пътникът анулира 24 часа или по-малко преди планирания час на заминаване, както е посочено в рекламата, и повече от 30 минути след потвърждението на резервацията, на пътника ще бъде възстановена половината от вноската, платена по време на резервацията, а шофьорът ще получи 50% на вноската;
Ако пътникът анулира 24 часа или по-малко преди планирания час на заминаване, както е показано в рекламата за споделено пътуване, и 30 минути или по-малко след потвърждението на резервацията, на пътника ще бъде възстановена пълната вноска за разходите;
Ако пътникът анулира след планирания час на тръгване, посочен в обявата, или ако не пристигне на мястото за среща 15 минути след уговорения час, шофьорът ще получи вноската за разходите.

Ако бъде направена анулация преди заминаването и за сметка на пътника, анулираните от пътника места автоматично ще бъдат предоставени на други пътници, които могат да ги резервират онлайн и съответно ще бъдат предмет на условията на тези ОУ.

Go2To, по свое усмотрение, ще признае законността на исканията за възстановяване въз основа на наличната информация.

7.2 Право на отказ

С приемането на тези ОУ вие изрично приемате, че договорът между вас и Go2To, който се състои във връзка с друг член, трябва да бъде изпълнен преди изтичането на периода за анулиране от потвърждението на резервацията и изрично се отказвате от правото си на анулиране съгласно § 356 (4 ) от Гражданския кодекс (BGB).

 1. Поведение на потребителите на платформата и членовете

8.1. Задължение на всички потребители на платформата

Вие потвърждавате, че носите цялата отговорност за спазването на всички закони, разпоредби и задължения, които се отнасят до използването на Платформата от ваша страна.

Освен това, когато използвате Платформата и по време на пътуване, вие се съгласявате с:

(i) Да не използвате Платформата за професионални, търговски или с цел печалба, ако не сте автобусна компания;

(ii) Да не изпращате невярна, подвеждаща, злонамерена или измамна информация до Go2To (включително, но не само, когато създавате или актуализирате акаунта си) или другите членове;

(iii) да не говорите или да се държите по какъвто и да е начин или да публикувате съдържание на Платформата, което е клеветническо, обидно, нецензурно, порнографско, вулгарно, оскърбително, агресивно, неподходящо, насилствено, заплашително, тормозещо, расистко или ксенофобско или съдържащо сексуални конотации, подбуждане към насилие, дискриминация или омраза, насърчаване на дейности или употреба на незаконни вещества или по-общо противоречащи на целите на Платформата, което може да наруши правата на Go2To или трета страна или да наруши доброто благоприличие;

(iv) да не нарушава правата и имиджа на Go2To, по-специално правата му върху интелектуална собственост;

(v) да не откривате повече от един акаунт в Платформата и да не откривате акаунт от името на трета страна;

(vi) опит за заобикаляне на системата за онлайн резервации на Платформата, по-специално като се опитате да изпратите вашите данни за контакт на друг член или автобусна компания, за да направите резервацията извън Платформата;

(vii) да не се свързвате с други членове, включително, но не само чрез Платформата, за каквато и да е цел, различна от определяне на условията на споразумението за споделено пътуване;

(viii) да не приемате или извършвате каквито и да е плащания извън Платформата, освен в случаите, разрешени от тези ОУ;

(ix) спазва настоящите Условия и Политиката за поверителност;

(x) да получите разрешение от Go2To, преди да възнамерявате да правите комерсиални аудио или видео записи на каквото и да е пътуване.

8.2. Задължения на водача

Ако използвате платформата като драйвер, вие също се съгласявате с:

(i) да спазва всички закони, разпоредби и кодекси, приложими за шофирането и превозното средство, включително, но не само, наличието на застраховка срещу трета страна в сила по време на пътуването и притежаването на валидна шофьорска книжка;

(ii) за да проверите дали вашата застраховка покрива споделеното пътуване и че вашите пътници във вашето превозно средство се считат за трети страни и следователно са покрити от вашата застраховка през цялото пътуване;

(iii) да не поемате никакви рискове при шофиране или да носите какъвто и да е продукт, който може да повлияе на бдителността ви и способността ви да шофирате бдително и при абсолютна безопасност;

(iv) за публикуване на реклами за споделено пътуване, които съответстват само на действителни планирани пътувания;

(v) извършване на пътуване с кола, както е описано в обявата (по-специално по отношение на използването или неизползването на магистралата) и спазване на часовете и местата, договорени с другите членове (по-специално мястото на срещата и пункт за връщане);

(vi) да не превозва повече пътници от броя на местата, посочени в рекламата за споделено пътуване;

(vii) да използвате превозно средство в перфектно състояние, което отговаря на приложимите законови разпоредби и обичаи, по-специално с актуален сертификат TÜV;

(viii) да предоставите на Go2To или всеки Пътник, който го поиска, вашата шофьорска книжка, свидетелство за регистрация на автомобил, застрахователен сертификат, сертификат за MOT и всякакви документи, доказващи способността ви да използвате Превозното средство като водач на Платформата;

(ix) незабавно да уведомявате вашите пътници в случай на закъснение или промяна във времето или пътуване със споделено пътуване;

(x) в случай на международно пътуване със споделен автомобил, съхранявайте и предоставяйте на пътника и всеки орган, който може да поиска, всички документи, доказващи вашата самоличност и правото ви да пресичате границата;

(xi) изчакайте пътниците най-малко 15 минути след уговореното време на уговореното място за среща;

(xii) публикувате реклама за споделено пътуване във връзка с превозно средство, което не притежавате или не сте упълномощени да използвате за целите на споделено пътуване;

(xiii) за да гарантираме, че вашите пътници могат да се свържат с вас по телефона на номера, регистриран във вашия профил;

(xiv) да не генерира печалба чрез Платформата;

(xv) нямат противопоказания или медицинско увреждане за шофиране;

(xvi) да се държи подходящо и отговорно по време на карането и да се придържа към духа на карането.

8.3 Задължения на пътника

8.3.1 За споделено пътуване

Ако използвате Платформата като пътник със споделено пътуване, вие се съгласявате с:

(i) да се държи подходящо по време на споделено пътуване, така че да не нарушава концентрацията или шофирането на водача или спокойствието на другите пътници;

(ii) уважават превозното средство на водача и неговата чистота;

(iii) незабавно информира водача в случай на задръстване;

(iv) заплати на шофьора договорената вноска за разходите;

(v) изчакайте шофьора на мястото за среща най-малко 15 минути след уговореното време;

(vi) на Go2To или всеки шофьор, който поиска да предостави вашата лична карта или документ, доказващ вашата самоличност;

(vii) да не носи никакви предмети, стоки, вещества или животни по време на пътуване с кола, които биха могли да навредят на шофирането и концентрацията на водача или които са от вид, притежание или транспорт, които са в противоречие с приложимите законови разпоредби;

(viii) в случай на трансгранично споразумение за споделено пътуване, съхранявайте и предоставяйте на водача и всеки орган, който може да поиска, всички документи, доказващи вашата самоличност и правото ви да пресечете границата;

(ix) за да гарантираме, че вашият шофьор може да се свърже с вас по телефона на номера, регистриран във вашия профил, включително на мястото за среща.

В случай, че сте направили резервация за едно или повече места от името на трета страна, в съответствие с разпоредбите на член 4.2.3 по-горе, вие гарантирате спазването на разпоредбите на тази статия и на тези трети страни като цяло от тези ОУ на трети страни. Go2To си запазва правото да спре акаунта ви, да ограничи достъпа ви до Услугите или да прекрати тези T&Cs в случай на нарушение от трета страна, от чието име сте резервирали място съгласно тези T&Cs.

8.3.2 За пътуване с автобус

Във връзка с пътуването с автобус, пътникът се задължава да спазва условията за продажба на съответната автобусна компания.

 1. Спиране на акаунт, ограничаване на достъпа и прекратяване

Можете да прекратите договорните си отношения с Go2To по всяко време безплатно и без да посочвате причини. За да направите това, просто отидете в раздела „Затваряне на моя акаунт“ на страницата на вашия профил.

В случай на (i) нарушение от ваша страна на тези T&Cs, включително, но не само задълженията ви като Член съгласно членове 6 и 8 по-горе, (ii) превишаване на лимита, посочен в член 4.3.3 по-горе, или (iii) ако Go2To има сериозна причина вярва, че това е необходимо, за да защити своята безопасност и цялост, тази на членове или трети страни, или за целите на предотвратяване на измами или разследване, Go2To си запазва правото да:

(i) незабавно и без предизвестие да прекратите ОУ, които ви обвързват с Go2To; и или

(ii) предотвратяване или премахване на публикуване на отзиви, реклами, съобщения, съдържание, заявки за резервации или съдържание, публикувано от вас на Платформата; и или

(iii) ограничаване на достъпа и използването на Платформата; и или

(iv) временно или постоянно спиране на вашия акаунт.

Ако това е необходимо, ще бъдете информирани за установяването на такива мерки, за да можете да предоставите обяснения на Go2To. Go2To, по свое усмотрение, ще реши дали да отмени или не предприетото действие.

 1. Лични данни

Във връзка с използването на платформата от ваша страна, Go2To ще събира и обработва някои от вашите лични данни. Като използвате Платформата и се регистрирате като член, вие потвърждавате и приемате обработката на вашите лични данни от Go2To в съответствие с приложимото законодателство и разпоредбите на Политиката за поверителност.

 1. Интелектуална собственост

11.1 Съдържание, публикувано от Go2To

В зависимост от съдържанието, предоставено от своите членове, Go2To е единственият собственик на всички права върху интелектуалната собственост, свързани с услугата, платформата, нейното съдържание (по-специално текст, изображения, дизайни, лога, видеоклипове, звуци, данни, графики) и софтуер и бази данни, които осигуряват тяхната работа.

Go2To ви предоставя неизключително, лично и непрехвърляемо право да използвате Платформата и Услугите за Ваша лична и частна употреба, на нетърговска основа и в съответствие с целите на Платформата и Услугите.

Забранява ви се каквато и да е друга употреба или експлоатация на Платформата и Услугите и тяхното съдържание без предварителното писмено разрешение на Go2To. По-специално ви е забранено:

(i) Възпроизвежда, модифицира, адаптира, разпространява, показва публично и разпространява Платформата, Услугите и Съдържанието, освен ако не е изрично разрешено от Go2To;

(ii) декомпилиране и обратно инженерство на Платформата или Услугите, при спазване на изключенията, посочени в приложимите текстове;

(iii) Извличане или опит за извличане (особено с помощта на роботи за извличане на данни или други подобни инструменти за събиране на данни) всяка съществена част от данните на Платформата.

11.2 Съдържание, публикувано от вас на Платформата

За да активирате предоставянето на Услугите и в съответствие с целта на Платформата, вие предоставяте на Go2To неизключителен лиценз за използване на съдържанието и данните, които предоставяте като част от използването на Услугите (наричани заедно „вашето „Съдържание на членове“ ). За да позволите на Go2To да излъчва през цифровата мрежа и в съответствие с който и да е комуникационен протокол (по-специално интернет и мобилна мрежа) и да направите съдържанието на платформата достъпно за обществеността, вие разрешавате на Go2To за целия свят и за цялата продължителността на вашите договорни отношения с Go2To за възпроизвеждане, показване, адаптиране и превод на вашето членско съдържание, както следва:

(i) Вие упълномощавате Go2To да възпроизвежда цялото или част от Вашето членско съдържание на всякакви цифрови носители за запис, известни или все още неизвестни, включително, но не само сървъри, твърди дискове, карти с памет или други еквивалентни носители, във всякакъв формат и от всеки процес, известен или все още неизвестен, до степента, необходима за операциите за съхранение, архивиране, предаване или изтегляне са необходими във връзка с работата на платформата и предоставянето на услугата;

(ii) Вие упълномощавате Go2To да адаптира и превежда Вашето членско съдържание и да възпроизвежда такива адаптации на всеки настоящ или бъдещ цифров носител, както е посочено в точка (i) по-горе, за да предоставя Услугите, особено на различни езици. Това право включва по-специално възможността да правите промени във форматирането на вашето членско съдържание, зачитайки вашите морални права, за да спазвате Графичната харта на Платформата и/или да го направите технически съвместимо с оглед на публикуването му на Платформата. .

 1. Роля от Go2To

Платформата е онлайн мрежова платформа, на която членовете могат да създават и публикуват реклами за споделяне на превози с цел споделяне на превози. По-специално, тези реклами за споделено пътуване могат да се видят от другите членове, за да разберат условията на пътуването и, ако е необходимо, да резервират място в съответното превозно средство директно с члена, който е публикувал рекламата в платформата. Платформата позволява и резервиране на места за автобусни пътувания.

Като използвате Платформата и приемате тези T&C, вие потвърждавате, че Go2To не е страна по каквото и да е споразумение между вас и другите членове относно споделянето на разходите, свързани с пътуване, нито по каквото и да е споразумение, сключено между вас и който и да е автобусен оператор.

Go2To няма контрол върху поведението на своите членове, автобусни компании и техните агенти или потребители на платформата. Той не притежава, не експлоатира, доставя или управлява превозните средства, които са обект на рекламите или предлагат пътувания на платформата.

Вие потвърждавате и приемате, че Go2To не контролира валидността, истинността или законността на предлаганите реклами, места за сядане и пътувания. Като агент за споделено пътуване, Go2To не предоставя никакви транспортни услуги и не действа като превозвач; Ролята на Go2To е ограничена до улесняване на достъпа до платформата.

Във връзка със споделеното пътуване, членовете (шофьори или пътници) действат на своя лична и пълна отговорност.

В качеството си на посредник Go2To не може да бъде държан отговорен за действителното извършване на пътуване или пътуване с автобус, особено поради следните причини:

(i) невярна информация, предоставена от водача или автобусния оператор в неговата реклама или по друг начин във връзка с пътуването и неговите условия;

(ii) анулиране или промяна на пътуване от член или автобусен оператор;

(iii) поведението на своите членове по време, преди или след пътуването.

 1. Работа, наличност и функционалности на платформата

Go2To се стреми да поддържа платформата достъпна 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието, когато е възможно. Достъпът до платформата обаче може да бъде временно спрян без предизвестие поради техническа поддръжка, миграция или операции по актуализиране, или поради прекъсвания или ограничения, свързани с работата на мрежата.

Освен това Go2To си запазва правото, по свое усмотрение, да променя или спира достъпа до цялата или част от Платформата или нейните функции, временно или постоянно.

 1. Промяна на Общите условия

Тези TOS и документите, включени чрез препратка, изразяват цялото споразумение между вас и Go2To по отношение на вашето използване на Услугите. Всички други документи и споменавания в платформата (ЧЗВ и т.н.) са само за ориентиране.

Go2To може да промени тези T&C, за да ги адаптира към тяхната технологична или търговска среда или за да се съобрази с ново законодателство. Ако се изисква такава промяна, ние ще ви уведомим по имейл най-малко 14 дни преди промените да влязат в сила. Промените ще влязат в сила, ако не възразите изрично в текстова форма в рамките на периода, посочен в уведомителния имейл (поне 14 дни). Ще Ви информираме отново за този период и последиците от Вашето възражение.

 1. Приложимо право - спор

Тези правила и условия са написани на немски език и са предмет на германското законодателство с изключение на Конвенцията на ООН за продажбите.

Можете също така да можете да подадете своите оплаквания във връзка с нашата платформа или нашите услуги в платформата за онлайн разрешаване на спорове, предоставена от Европейската комисия, която можете да намерите тук. Ние не сме задължени и принципно не желаем да участваме в процедура за уреждане на спорове пред потребителски арбитражен съвет.

 1. Oбект

Comuto SA (im Folgenden „Go2To“) hat eine Mitfahrplattform entwickelt, die auf einer Website unter der Adresse www.Go2To.de oder in Form einer mobilen Anwendung zugänglich ist und (i) darauf ausgelegt ist, Fahrer zu einem bestimmten Ziel zu bringen in Kontakt mit Fahrgästen, die in die gleiche Richtung fahren, um es ihnen zu ermöglichen, die Fahrt und damit die damit verbundenen Kosten zu teilen, und (ii) um Tickets für Busreisen zu buchen, die von von Go2To autorisierten Busunternehmen (im Folgenden als „Платформа" да се извърши ").

Целта на тези общи условия е да регулира достъпа и условията за използване на платформата. Моля, прочетете ги внимателно. Вие разбирате и потвърждавате, че Go2To не е страна по никакво споразумение, договор или договорни отношения от какъвто и да е вид, сключени между членовете на неговата платформа или с която и да е автобусна компания.

Като щракнете върху „Вход с Facebook“ или „Регистрация с имейл адрес“, вие потвърждавате, че сте прочели и сте приели всички тези общи условия за ползване.

Ако използвате акаунта си, за да влезете в платформата Go2To на друга държава (напр. www.Go2To.fr; www.Go2To.it; www.Go2To.ru), моля, имайте предвид, че (i) Правилата и условията на тази платформа (ii) политиката за поверителност на тази платформа и (iii) се прилагат правните правила и разпоредби на тази държава. Това също означава, че информацията от вашия акаунт, включително лични данни, може да се наложи да бъде прехвърлена на юридическото лице, което управлява тази друга платформа. Моля, обърнете внимание, че Go2To си запазва правото да ограничи достъпа до Платформата до Потребители, за които разумно може да се определи, че се намират извън територията на Европейския съюз.

 1. Oпределения

В този документ,

Правила и условия“ означава настоящите Правила и условия;

Pеклама“ означава реклама за пътуване, публикувана от шофьор на платформата;

Заповед“ означава процесът, чрез който Клиентът резервира услугите си с Go2To Bus, независимо от използваното средство, с единственото изключение на закупуването на билети директно на място за продажба, и което води до задължение за Пътника или евентуално Агент за плащане на цена за съответните услуги;

Go2To“ има значението, посочено в член 1 по-горе;

Pезервация“ има значението, посочено в член 4.2.1. под;

Потвърждението на резервацията„ Има значението, дадено в член 4.2.1 по-долу;

Aвтобусен превозвач“ се отнася за компания, която професионално превозва пътници и е упълномощена от Go2To да рекламира и продава своите билети на Платформата;

Пътуване с автобус“ означава пътуването, което е предмет на автобусна реклама на Платформата и за което автобусният оператор предлага места в автобусните превозни средства в замяна на цената;

Aвтобусна реклама“ означава реклама за пътуване с автобус, публикувана от автобусна компания на Платформата;

Yслуги“ означава всички услуги, предоставяни от Go2To чрез Платформата;

Фейсбук профил“ има значението, дадено в член 3.2 по-долу;

Шофьор“ означава Членът, който използва Платформата, за да предложи превоз на друго лице срещу заплащане, за едно пътуване и във време, определено единствено от Шофьора;

Cподелено пътуване“ означава Пътуването, което е предмет на Реклама за споделено пътуване, публикувана от Шофьор на Платформата и за която той се съгласява да превозва Пътници в замяна на Приноса към Разходите;

Пътуване“ се отнася безразборно за пътуване с автобус или споделено пътуване;

Kлиент“ означава всяко физическо лице (член или не), което купува автобусен билет чрез Платформата, за себе си или от името на друго лице, което ще бъде Пътникът, за да реализира пътуване, извършвано от Автобусната компания;

Сметка“ означава акаунтът, който трябва да бъде създаден, за да станете Член и да получите достъп до определени Услуги, предлагани от Платформата;

Bноска в разходите“ означава, за конкретно пътуване със споделено пътуване, паричната сума, поискана от водача и приета от пътника за техния принос към пътните разходи;

Kвадрат“ има значението, дадено в член 4.1 по-долу;

Реклама за споделено пътуване“ означава реклама за пътуване, публикувана от шофьор на платформата;

Член“ означава всяко лице, което е създало акаунт в Платформата;

Членско съдържание“ има значението, дадено му в член 11.2 по-долу;

Пътник“ означава Членът, който е приел предложението да бъде превозен от Шофьора или, в зависимост от случая, лицето, от чието име Членът е резервирал място;

Платформа“ има значението, посочено в член 1 по-горе;

Цена“ се отнася за цената за конкретно автобусно пътуване, включваща всички данъци, такси и разходи за съответните услуги, заплащани от Клиента в Платформата в момента на потвърждаване на поръчката за място за конкретно автобусно пътуване;

Cедалка“ означава мястото, резервирано от пътник в превозното средство на водача или в превозното средство, управлявано от автобусната компания;

Билет“ означава условното валидно право на превоз, дадено на потребителя след резервиране на пътуване с автобус като доказателство за съществуващия договор за превоз между пътниците и автобусната компания, който е предмет на правилата и условията на продажба, без да се засягат допълнително посочени специални условия между пътника и автобусната компания и по посочените в билета;

Tранспортни услуги“ се отнася до транспортните услуги, за които е абониран пътник с автобус и се предоставят от автобусната компания;

Tочка на продажба“ се отнася до физическите гишета и терминали, посочени на Уебсайта, където се предлагат за продажба Билетите;

Условия за продажба“ означава общите правила и условия за продажба на съответната компания за автобусни превози, в зависимост от пътуването с автобус, избрано от клиента, и конкретните условия, налични на уебсайта и приети като прочетени от клиента, преди да направите поръчката;

Cайт“ означава уебсайтът, достъпен на адрес www.Go2To.de.

 1. Регистрация в платформата и създаване на акаунт

3.1. Условия за регистрация в платформата

Платформата може да се използва от лица над 18 години. Регистрацията в платформата от непълнолетни лица е строго забранена. Чрез достъпа, използването или регистрацията на Платформата вие декларирате и гарантирате, че имате навършени 18 години.

3.2. Създаване на акаунт

Платформата позволява на членовете да публикуват и преглеждат реклами за споделено пътуване и да взаимодействат помежду си, за да резервират място. Можете да видите обявите, ако не сте регистрирани в платформата. Не можете обаче да поставите реклама за споделено пътуване или да резервирате място, без първо да създадете акаунт и да станете член.

За да създадете своя акаунт, можете:

(i) или попълнете всички задължителни полета във формуляра за регистрация;
(ii) или влезте във вашия акаунт във Facebook (наричан по-долу „вашият акаунт във Facebook“) чрез нашата Платформа. С използването на тези функции вие се съгласявате Go2To да има достъп до вашия Facebook акаунт, да публикува в Платформата и да запазва определена информация от вашия Facebook акаунт. Можете да премахнете връзката между вашия акаунт и вашия Facebook акаунт по всяко време чрез секцията „Проверки“ на вашия профил. Ако искате да научите повече за това как се използват вашите данни от вашия Facebook акаунт, прочетете нашата политика за поверителност и тази на Facebook.

За да се регистрирате в платформата, трябва да сте прочели и да приемете тези Общи условия и Политиката за поверителност.

Когато създавате своя акаунт, какъвто и метод да изберете, вие се съгласявате да предоставите точна и вярна информация и да я актуализирате чрез вашия профил или чрез известие от Go2To, за да гарантирате нейната уместност и точност по време на договорните ви отношения с Go2To.

В случай на регистрация по имейл, вие се съгласявате да пазите в тайна паролата, която сте избрали при създаването на акаунта си, и да не я споделяте с никого. Ако загубите или разкриете паролата си, вие се съгласявате незабавно да уведомите Go2To. Вие носите цялата отговорност за всяко използване на вашия акаунт от трета страна, освен ако изрично не сте уведомили Go2To за загубата, измамното използване от трета страна или разкриването на вашата парола на трета страна.

Вие се съгласявате да не създавате или използвате акаунти, различни от първоначално създадените под вашата самоличност или тази на трета страна.

3.3. Преглед

Go2To може да настрои система за проверка на част от информацията, която предоставяте във вашия профил с цел прозрачност, подобряване на доверието или предотвратяване или откриване на измами. Това е особено вярно, когато въвеждате телефонния си номер или ни изпращате документ за самоличност.

Вие потвърждавате и приемате, че всяко позоваване в Платформата или Услугите на „потвърдена“ информация или подобни термини означава само, че даден Член е преминал успешно процеса на проверка, въведен в Платформата или Услугите, за да ви предостави допълнителна информация за члена, който вие желаете да пътувате с. Go2To не може да гарантира истинността, надеждността или валидността на информацията, която е обект на процеса на проверка.

 1. Използване на услугите

4.1. Сервиране на реклами

Като член, при условие че отговаряте на условията по-долу, можете да създавате и публикувате реклами за споделено пътуване в платформата, като въведете информация за пътуването, което искате да предприемете (дати/часове и пунктове за събиране и пристигане, брой предлагани места, налични опции, размер на разходната вноска и др.).

Когато изпратите своята обява за споделено пътуване, можете да посочите важните градове, в които се съгласявате да спирате, качвате или оставяте пътници. Частите от пътуването между тези Milestone Cities или между който и да е от тези Milestone Cities и събирателната точка или дестинацията на пътуването съставляват „Етапи“.

Имате право да поставите реклама само ако отговаряте на всички от следните условия:

(i) Притежавате валидна шофьорска книжка;

(ii) Предлагате само реклами за споделено пътуване за превозни средства, които притежавате или използвате с изричното разрешение на собственика и във всички случаи, които сте упълномощени да използвате за целите на споделено пътуване;

(iii) Bие сте и ще останете основният водач на превозното средство, което е обект на жалбата;

(iv) Превозното средство има валидна застраховка срещу трета страна;

(v) Hямате противопоказания или медицинско увреждане за шофиране;

(vi) Превозното средство, което възнамерявате да използвате за пътуването, е 4-колесна туристическа кола с максимум 7 места, с изключение на автомобили, за които не се изисква шофьорска книжка;

(vii) не възнамерявате да публикувате друга реклама за същото пътуване на Платформата;

(viii) не предлагате повече места за сядане от наличните във вашето превозно средство;

(ix) всички предлагани седалки имат предпазен колан, дори ако превозното средство е одобрено със седалки без предпазни колани;

(x) да използвате превозно средство в перфектно състояние, което отговаря на приложимите законови разпоредби и обичаи, по-специално с актуален TÜV сертификат;

(xi) Вие сте потребител, а не действате като търговец.

Вие потвърждавате, че носите цялата отговорност за съдържанието на всяка реклама за споделено пътуване, която публикувате на Платформата. Следователно вие декларирате и гарантирате точността и достоверността на цялата информация, съдържаща се във вашата реклама за споделено пътуване, и се съгласявате да проведете пътуването със споделено пътуване при условията, описани във вашата реклама за споделено пътуване.

Вашата реклама за споделено пътуване ще бъде публикувана на платформата и следователно ще бъде видима за членове и всички посетители, включително нечленуващи, които извършват търсене в платформата или партньорските уебсайтове на Go2To. Go2To си запазва правото, по свое усмотрение и без предизвестие, да не публикува или премахва реклама за споделено пътуване, която не е в съответствие с Условията за ползване или която смята за вредна за своя имидж, този на Платформата или този на Услугите. .

Информирани сте, че ако, използвайки Платформата, се представяте за потребител, а всъщност действате като професионалист, ще подлежите на санкции, предвидени от приложимото законодателство.

4.2. Pезервирайте място

Go2To създаде система за резервиране на места онлайн („Резервация“) за пътувания, предлагани на Платформата.

Методите за резервиране на място зависят от вида на планираното пътуване.

Go2To предоставя на потребителите търсачка на платформата въз основа на различни критерии за търсене (произход, дестинация, дати, брой пътуващи и т.н.). Определени допълнителни функции се предоставят на търсачката, когато потребителят е свързан към своя акаунт. Go2To кани потребителя, независимо от използвания метод на резервация, да се консултира внимателно и да използва търсачката, за да идентифицира офертата, която най-добре отговаря на неговите нужди. Клиентът, който резервира пътуване с автобус в точка на продажба, може също да поиска от автобусния оператор или служителя на гишето да извърши търсенето.

4.2.1 Споделено пътуване

Ако пътник се интересува от реклама за споделено пътуване, която ще се възползва от резервацията, той може да изпрати заявка за онлайн резервация. Тази заявка за резервация ще бъде или (i) автоматично приета (ако водачът е избрал тази опция при поставяне на рекламата си) или (ii) ръчно приета от водача. По време на резервацията пътникът извършва онлайн плащане на вноската за разходите. След получаване на плащане от BlabBlaCar и, когато е приложимо, потвърждаване на заявката за резервация от водача, пътникът ще получи потвърждение на резервацията („Потвърждение на резервацията“). Ако водачът е избрал да получи приноса на разходите чрез онлайн плащане (вижте 5.4.1), потвърждението на резервацията ще бъде изпратено само след като Go2To получи приноса на разходите.

Ако сте шофьор и сте избрали ръчно да обработвате заявки за резервация, когато публикувате своята реклама за споделено пътуване, трябва да отговорите на всяка заявка за резервация в рамките на срока, посочен от пътника по време на заявката за резервация. В противен случай заявката за резервация ще изтече автоматично и на пътника ще бъдат възстановени всички суми, платени по време на заявката за резервация, ако е приложимо.

По време на потвърждението на резервацията Go2To ще ви изпрати телефонния номер на шофьора (ако вие сте пътникът) или на втория водач (ако вие сте водачът), ако членът е дал съгласието си техният телефонен номер да бъде показан. Тогава вие сте изцяло отговорни за изпълнението на договора, който ви обвързва с другия член.

4.2.2 Пътуване с автобус

За автобусни пътувания Go2To позволява резервирането на автобусни билети за конкретно автобусно пътуване през платформата.

Serviciile de transport sunt supuse termenilor si conditiilor de vanzare ale respectivei companii de autobuz, in functie de calatoria aleasa de client, care trebuie sa fie acceptate de catre client inainte de plasarea comenzii. Go2To nu furnizează servicii de transport legate de călătoriile cu autobuzul, companiile de autobuz sunt singura parte a Termenilor de vânzare. Recunoașteți că rezervarea de locuri pentru o anumită călătorie cu autobuzul este supusă termenilor și condițiilor de vânzare ale companiei de autobuz relevante.

Go2To обръща внимание на факта, че някои транспортни услуги, предлагани от автобусната компания и споменати на уебсайта, могат да бъдат спрени, по-специално поради климатични причини, сезонни причини или в случай на непреодолима сила

4.2.3 Номинативен характер на резервацията на място и условията за използване на услугите от името на трета страна

Всяко използване на Услугите, независимо дали като пътник или като шофьор, е лично. Както шофьорът, така и пътникът трябва да съответстват на самоличността, предоставена на Go2To и, където е приложимо, на другите членове, участващи в пътуването със споделено пътуване, или автобусната компания.

Go2To обаче позволява на своите членове да резервират едно или повече места от името на трета страна. В този случай се задължавате да предоставите на шофьора или автобусната компания точното име, възраст и телефонен номер на лицето, от чието име резервирате място в момента на резервацията. Строго е забранено запазването на място за непълнолетни под 13-годишна възраст, които пътуват сами за споделено пътуване. В случай, че резервирате място за споделено пътуване за непълнолетно лице на възраст над 13 години, което пътува само, вие се съгласявате да получите предварителното съгласие на водача и да му предоставите надлежно попълнено и подписано пълномощно от законните представители . По отношение на пътуването с автобус ви каним да прочетете правилата и условията на съответната автобусна компания.

Освен това платформата е предназначена за резервиране на места за физически лица. Поради това е забранено запазването на място за транспортиране на предмети, пакети, животни, пътуващи сами или други материални обекти.

В допълнение, публикуването на реклама за споделено пътуване за шофьор, различен от вас, е забранено.

4.3. Рейтингова система

4.3.1. Функционалност

Go2To ви насърчава да оставите отзив за шофьор (ако сте пътник) или пътник (ако сте шофьор), с когото сте споделили пътуване или трябва да споделите пътуване. От друга страна, нямате право да публикувате отзив за друг пътник, ако самият вие сте били пътник, или за член, с когото не сте пътували или не трябва да пътувате.

Вашата оценка и, ако е приложимо, оценката, оставена за вас от друг член, ще бъдат видими и публикувани в платформата само след по-краткия от следните периоди от време: (i) веднага след като и двамата оставите съобщение или (ii) 14 дни след първото известие.

Имате възможност да отговорите на рецензия, която друг член е оставил във вашия профил. Оценката и вашият отговор, ако има такъв, ще бъдат публикувани във вашия профил.

4.3.2. Yмереност

Вие потвърждавате и приемате, че Go2To си запазва правото да не публикува или да изтрие всяко мнение, въпрос, коментар или отговор, чието съдържание Go2To счита за несъвместимо с тези Условия.

4.3.3. Граница

Go2To си запазва правото да спре вашия акаунт, да ограничи достъпа ви до Услугите или да прекрати настоящите Условия за ползване, ако (i) сте получили поне три отзива и (ii) средната стойност на получените отзиви е равна или по-ниска от 3.

 1. Финансови условия

Достъпът и регистрацията в платформата, както и проучването, консултацията и публикуването на обяви са безплатни. От друга страна, резервацията се заплаща съгласно описаните по-долу условия.

5.1. Принос и цена

5.1.1. Като част от пътуване със споделено пътуване, размерът на вноската за разходите се определя от вас като шофьор на ваш собствен риск. Строго е забранено да се възползвате от използването на нашата платформа. Следователно вие се задължавате да ограничите размера на приноса на разходите, който изисквате от вашите пътници, до разходите, които действително поемате за осъществяването на пътуването със споделено пътуване. В противен случай само вие носите риска от преквалифициране на транзакцията, извършена през платформата.

Когато публикувате реклама за споделено пътуване, Go2To предлага принос на разходите, който взема предвид по-специално вида на пътуването и изминатото разстояние. Тази сума е само ориентировъчна и от вас зависи да я промените нагоре или надолу, за да отразява цената, която действително плащате за пътуването. За да се избегне злоупотреба, Go2To ограничава възможностите за коригиране на размера на приноса на разходите.

5.1.2. При автобусни пътувания цената на седящо място се определя от автобусната компания по собствена преценка. От клиента се иска да направи справка със съответните T&C, за да разбере как да направи поръчката и да плати билета.

5.2. 3акръгляване

Вие потвърждавате и се съгласявате, че Go2To, по свое усмотрение, може да закръгли нагоре или надолу вноската за разходите.

5.3 Условия за плащане и изплащане на разходната вноска към шофьора или таксата към автобусната компания

Като шофьор имате две възможности да накарате вашите пътници да платят вноската за разходите за вашето пътуване: можете да изберете да платите онлайн (вижте 5.4.1) или да платите в брой в колата (вижте 5.4.2).

5.3.1 Онлайн плащане/Мандамент за събиране

Ако решите да платите онлайн, вие давате на Go2To нареждане за събиране на приноса на разходите на ваше име и на вашата сметка.

Следователно Go2To събира цялата сума, платена от пътника (вноски за разходите) като част от възможността за споделено пътуване и след ръчно или автоматично приемане на резервацията.

Разходните вноски, получени от Go2To, се депозират в сметка, предназначена за плащане на водачи.

Вие потвърждавате и приемате, че нито една от сумите, получени от Go2To от името и за сметка на Шофьора, не води до лихва. Вие се съгласявате да отговаряте усърдно на всяко искане от Go2To и по-общо от административни или съдебни органи, компетентни по-специално за предотвратяване или борба с прането на пари. По-специално, вие се съгласявате да предоставите всяко полезно доказателство за адрес и/или самоличност при просто искане.

При липса на отговор на такива искания, Go2To може да предприеме всякакви действия, които сметне за подходящи, включително, но не само, замразяване на платените суми и/или спиране на вашия акаунт и/или прекратяване на тези T&C.

5.3.2 Плащане на таксата на водача

След пътуването със споделено пътуване пътниците имат 24 часа, за да поискат пътуването в Go2To. Ако пътникът не направи иск в рамките на този период, Go2To ще счита пътуването за потвърдено.

От момента на това изрично или мълчаливо потвърждение вие ​​като шофьор имате кредит по сметката си. Този кредит съответства на общата сума, платена от пътника в момента на потвърждение на резервацията, т.е. з. вноската за разходите, платена от пътника.

Ако споделеното пътуване е потвърдено от пътника, вие като шофьор имате възможност да дадете инструкции на Go2To за прехвърляне на парите към вашата банкова сметка (като въведете банковите си данни в акаунта си предварително) или вашия акаунт в PayPal (като въведете вашия имейл в PayPal -Въведете адрес в акаунта си предварително).

Платежното нареждане от ваше име ще бъде изпратено на първия работен ден след вашата заявка или, ако не желаете това, в рамките на 15 дни след предоставяне на съответните средства във вашия профил (при условие, че Go2To разполага с вашите банкови данни).

След изтичане на приложимия давностен срок всяка сума, която не е поискана от Go2To, ще се счита за собственост на Go2To.

5.3.3 Плащане в автомобила

Ако водачът реши да плати в брой в автомобила, вие, като пътник, се задължавате да заплатите разходната вноска в брой на водача най-късно в пункта за събиране.

Водачът не може да поиска плащане на цялата или част от таксата преди началото на пътуването.

5.4 Изплащане на наградата

Плащането за всяка поръчка, направена през Платформата, ще бъде извършено по един от разрешените по-долу начини. Клиентът има възможност да запази информацията за една или повече кредитни карти в своя клиентски акаунт, така че да не се налага систематично да въвежда тази информация за последващи плащания.

Средствата за плащане може да варират в зависимост от използваната платформа Go2To. Разрешените средства за плащане са както следва:
-Кредитна карта
-Paypal
-Купони
- Веднага Кларна

Няма да се издава потвърждение на поръчката преди пълното и ефективно плащане на цената на транспортните услуги, избрани от клиента. Ако плащането е нередовно, непълно или не е извършено по причина, за която клиентът носи отговорност, поръчката ще бъде незабавно анулирана.

Поръчката се потвърждава чрез изпращане на имейл до клиента, съдържащ подробности за поръчката.

От пътника се иска да провери настройките на входящата кутия на своя имейл адрес и по-специално да се увери, че имейлът за потвърждение не е изпратен директно до спам.

Потвърждението на поръчката е окончателно. Следователно, всички промени ще доведат или до размяна, или до анулиране съгласно условията на приложимите T&C. Отговорност на клиента е да гарантира, че транспортните услуги са избрани според нуждите и очакванията на пътника. Точността на личните данни, въведени от клиента, е отговорност на последния, освен ако Go2To очевидно не е успял да събере, съхранява или защити тези лични данни.

 1. Нетърговска и нестопанска цел на услугите и платформата

Вие се съгласявате, че ще използвате Услугите и Платформата само за ангажиране на небизнес и нетърговска основа с лица, които желаят да споделят пътуване с вас или да резервират място за пътуване с автобус.

Във връзка със споделеното пътуване вие ​​потвърждавате, че правата на потребителите съгласно законодателството на Съюза за защита на потребителите не се прилагат към отношенията ви с други членове.

Като шофьор вие се съгласявате да не таксувате повече от разходите, които действително правите и които могат да генерират печалба, при условие че вие ​​като шофьор трябва да поемете собствения си дял от разходите, направени като част от споделянето на разходите чрез споделеното пътуване . Вие носите цялата отговорност за изчисляването на разходите, които сте направили за пътуването, и за проверката дали сумата, поискана от вашите пътници, не надвишава действителните разходи, които сте направили (с изключение на вашия дял от разходите), като се обърне специално внимание на приложимата данъчна ставка.

Go2To си запазва правото да спре вашия акаунт, ако използвате превозно средство с шофьор или друго служебно превозно средство, такси или служебна кола и по този начин реализирате печалба от Платформата. Вие се съгласявате да предоставите на Go2To, при проста заявка, копие от вашия регистрационен документ за превозно средство и/или всеки друг документ, доказващ, че сте упълномощени да използвате това превозно средство на Платформата и не извличате печалба от него.

Go2To също си запазва правото да спре вашия акаунт, да ограничи достъпа ви до Услугите или да прекрати настоящите Правила и условия, ако участвате в дейности на Платформата, които възникват поради естеството на предлаганите пътувания, тяхната честота или броя на превозваните пътници и исканото участие в разходите води до печеливша ситуация за вас или кара Go2To да вярва по някаква причина, че правите печалба от Платформата.

 1. Политика за анулиране

7.1 Политика за възстановяване на средства в случай на анулиране

Пътувания, при които водачът е избрал да получи вноската за разходите в брой в колата, могат да бъдат анулирани от водача или пътника по всяко време преди заминаването. В този случай пътникът не плаща и водачът не получава принос към разходите.

Само споделени пътувания, при които водачът е избрал да получи вноската за разходите чрез онлайн плащане, са предмет на тази политика за анулиране; Go2To не предлага гаранции в случай на анулиране по каквато и да е причина. Във връзка с автобусни пътувания, правилата и условията за продажба на автобусната компания се прилагат към условията за анулиране. Клиентът трябва да се запознае със съответните условия за продажба, за да приеме условията за замяна и анулиране на своето пътуване с автобус.

Анулирането на място в споделено пътуване от водача или пътника след потвърждение на резервацията е предмет на следните разпоредби:

– В случай на анулиране от водача, на пътника ще бъде възстановена цялата заплатена сума (т.е. вноската за разходите). Това е особено вярно, ако шофьорът отмени споделено пътуване или не пристигне на мястото за среща 15 минути след уговореното време;

- При анулиране от страна на пътника:

Ако пътникът анулира повече от 24 часа преди планирания час на заминаване, както е посочено в обявата, на пътника ще бъде възстановена само вноската за разходите;
Ако пътникът анулира 24 часа или по-малко преди планирания час на заминаване, както е посочено в рекламата, и повече от 30 минути след потвърждението на резервацията, на пътника ще бъде възстановена половината от вноската, платена по време на резервацията, а шофьорът ще получи 50% на вноската;
Ако пътникът анулира 24 часа или по-малко преди планирания час на заминаване, както е показано в рекламата за споделено пътуване, и 30 минути или по-малко след потвърждението на резервацията, на пътника ще бъде възстановена пълната вноска за разходите;
Ако пътникът анулира след планирания час на тръгване, посочен в обявата, или ако не пристигне на мястото за среща 15 минути след уговорения час, шофьорът ще получи вноската за разходите.

Ако бъде направена анулация преди заминаването и за сметка на пътника, анулираните от пътника места автоматично ще бъдат предоставени на други пътници, които могат да ги резервират онлайн и съответно ще бъдат предмет на условията на тези ОУ.

Go2To, по свое усмотрение, ще признае законността на исканията за възстановяване въз основа на наличната информация.

7.2 Право на отказ

С приемането на тези ОУ вие изрично приемате, че договорът между вас и Go2To, който се състои във връзка с друг член, трябва да бъде изпълнен преди изтичането на периода за анулиране от потвърждението на резервацията и изрично се отказвате от правото си на анулиране съгласно § 356 (4 ) от Гражданския кодекс (BGB).

 1. Поведение на потребителите на платформата и членовете

8.1. Задължение на всички потребители на платформата

Вие потвърждавате, че носите цялата отговорност за спазването на всички закони, разпоредби и задължения, които се отнасят до използването на Платформата от ваша страна.

Освен това, когато използвате Платформата и по време на пътуване, вие се съгласявате с:

(i) Да не използвате Платформата за професионални, търговски или с цел печалба, ако не сте автобусна компания;

(ii) Да не изпращате невярна, подвеждаща, злонамерена или измамна информация до Go2To (включително, но не само, когато създавате или актуализирате акаунта си) или другите членове;

(iii) да не говорите или да се държите по какъвто и да е начин или да публикувате съдържание на Платформата, което е клеветническо, обидно, нецензурно, порнографско, вулгарно, оскърбително, агресивно, неподходящо, насилствено, заплашително, тормозещо, расистко или ксенофобско или съдържащо сексуални конотации, подбуждане към насилие, дискриминация или омраза, насърчаване на дейности или употреба на незаконни вещества или по-общо противоречащи на целите на Платформата, което може да наруши правата на Go2To или трета страна или да наруши доброто благоприличие;

(iv) да не нарушава правата и имиджа на Go2To, по-специално правата му върху интелектуална собственост;

(v) да не откривате повече от един акаунт в Платформата и да не откривате акаунт от името на трета страна;

(vi) опит за заобикаляне на системата за онлайн резервации на Платформата, по-специално като се опитате да изпратите вашите данни за контакт на друг член или автобусна компания, за да направите резервацията извън Платформата;

(vii) да не се свързвате с други членове, включително, но не само чрез Платформата, за каквато и да е цел, различна от определяне на условията на споразумението за споделено пътуване;

(viii) да не приемате или извършвате каквито и да е плащания извън Платформата, освен в случаите, разрешени от тези ОУ;

(ix) спазва настоящите Условия и Политиката за поверителност;

(x) да получите разрешение от Go2To, преди да възнамерявате да правите комерсиални аудио или видео записи на каквото и да е пътуване.

8.2. Задължения на водача

Ако използвате платформата като драйвер, вие също се съгласявате с:

(i) да спазва всички закони, разпоредби и кодекси, приложими за шофирането и превозното средство, включително, но не само, наличието на застраховка срещу трета страна в сила по време на пътуването и притежаването на валидна шофьорска книжка;

(ii) за да проверите дали вашата застраховка покрива споделеното пътуване и че вашите пътници във вашето превозно средство се считат за трети страни и следователно са покрити от вашата застраховка през цялото пътуване;

(iii) да не поемате никакви рискове при шофиране или да носите какъвто и да е продукт, който може да повлияе на бдителността ви и способността ви да шофирате бдително и при абсолютна безопасност;

(iv) за публикуване на реклами за споделено пътуване, които съответстват само на действителни планирани пътувания;

(v) извършване на пътуване с кола, както е описано в обявата (по-специално по отношение на използването или неизползването на магистралата) и спазване на часовете и местата, договорени с другите членове (по-специално мястото на срещата и пункт за връщане);

(vi) да не превозва повече пътници от броя на местата, посочени в рекламата за споделено пътуване;

(vii) да използвате превозно средство в перфектно състояние, което отговаря на приложимите законови разпоредби и обичаи, по-специално с актуален сертификат TÜV;

(viii) да предоставите на Go2To или всеки Пътник, който го поиска, вашата шофьорска книжка, свидетелство за регистрация на автомобил, застрахователен сертификат, сертификат за MOT и всякакви документи, доказващи способността ви да използвате Превозното средство като водач на Платформата;

(ix) незабавно да уведомявате вашите пътници в случай на закъснение или промяна във времето или пътуване със споделено пътуване;

(x) в случай на международно пътуване със споделен автомобил, съхранявайте и предоставяйте на пътника и всеки орган, който може да поиска, всички документи, доказващи вашата самоличност и правото ви да пресичате границата;

(xi) изчакайте пътниците най-малко 15 минути след уговореното време на уговореното място за среща;

(xii) публикувате реклама за споделено пътуване във връзка с превозно средство, което не притежавате или не сте упълномощени да използвате за целите на споделено пътуване;

(xiii) за да гарантираме, че вашите пътници могат да се свържат с вас по телефона на номера, регистриран във вашия профил;

(xiv) да не генерира печалба чрез Платформата;

(xv) нямат противопоказания или медицинско увреждане за шофиране;

(xvi) да се държи подходящо и отговорно по време на карането и да се придържа към духа на карането.

8.3 Задължения на пътника

8.3.1 За споделено пътуване

Ако използвате Платформата като пътник със споделено пътуване, вие се съгласявате с:

(i) да се държи подходящо по време на споделено пътуване, така че да не нарушава концентрацията или шофирането на водача или спокойствието на другите пътници;

(ii) уважават превозното средство на водача и неговата чистота;

(iii) незабавно информира водача в случай на задръстване;

(iv) заплати на шофьора договорената вноска за разходите;

(v) изчакайте шофьора на мястото за среща най-малко 15 минути след уговореното време;

(vi) на Go2To или всеки шофьор, който поиска да предостави вашата лична карта или документ, доказващ вашата самоличност;

(vii) да не носи никакви предмети, стоки, вещества или животни по време на пътуване с кола, които биха могли да навредят на шофирането и концентрацията на водача или които са от вид, притежание или транспорт, които са в противоречие с приложимите законови разпоредби;

(viii) в случай на трансгранично споразумение за споделено пътуване, съхранявайте и предоставяйте на водача и всеки орган, който може да поиска, всички документи, доказващи вашата самоличност и правото ви да пресечете границата;

(ix) за да гарантираме, че вашият шофьор може да се свърже с вас по телефона на номера, регистриран във вашия профил, включително на мястото за среща.

В случай, че сте направили резервация за едно или повече места от името на трета страна, в съответствие с разпоредбите на член 4.2.3 по-горе, вие гарантирате спазването на разпоредбите на тази статия и на тези трети страни като цяло от тези ОУ на трети страни. Go2To си запазва правото да спре акаунта ви, да ограничи достъпа ви до Услугите или да прекрати тези T&Cs в случай на нарушение от трета страна, от чието име сте резервирали място съгласно тези T&Cs.

8.3.2 За пътуване с автобус

Във връзка с пътуването с автобус, пътникът се задължава да спазва условията за продажба на съответната автобусна компания.

 1. Спиране на акаунт, ограничаване на достъпа и прекратяване

Можете да прекратите договорните си отношения с Go2To по всяко време безплатно и без да посочвате причини. За да направите това, просто отидете в раздела „Затваряне на моя акаунт“ на страницата на вашия профил.

В случай на (i) нарушение от ваша страна на тези T&Cs, включително, но не само задълженията ви като Член съгласно членове 6 и 8 по-горе, (ii) превишаване на лимита, посочен в член 4.3.3 по-горе, или (iii) ако Go2To има сериозна причина вярва, че това е необходимо, за да защити своята безопасност и цялост, тази на членове или трети страни, или за целите на предотвратяване на измами или разследване, Go2To си запазва правото да:

(i) незабавно и без предизвестие да прекратите ОУ, които ви обвързват с Go2To; и или

(ii) предотвратяване или премахване на публикуване на отзиви, реклами, съобщения, съдържание, заявки за резервации или съдържание, публикувано от вас на Платформата; и или

(iii) ограничаване на достъпа и използването на Платформата; и или

(iv) временно или постоянно спиране на вашия акаунт.

Ако това е необходимо, ще бъдете информирани за установяването на такива мерки, за да можете да предоставите обяснения на Go2To. Go2To, по свое усмотрение, ще реши дали да отмени или не предприетото действие.

 1. Лични данни

Във връзка с използването на платформата от ваша страна, Go2To ще събира и обработва някои от вашите лични данни. Като използвате Платформата и се регистрирате като член, вие потвърждавате и приемате обработката на вашите лични данни от Go2To в съответствие с приложимото законодателство и разпоредбите на Политиката за поверителност.

 1. Интелектуална собственост

11.1 Съдържание, публикувано от Go2To

В зависимост от съдържанието, предоставено от своите членове, Go2To е единственият собственик на всички права върху интелектуалната собственост, свързани с услугата, платформата, нейното съдържание (по-специално текст, изображения, дизайни, лога, видеоклипове, звуци, данни, графики) и софтуер и бази данни, които осигуряват тяхната работа.

Go2To ви предоставя неизключително, лично и непрехвърляемо право да използвате Платформата и Услугите за Ваша лична и частна употреба, на нетърговска основа и в съответствие с целите на Платформата и Услугите.

Забранява ви се каквато и да е друга употреба или експлоатация на Платформата и Услугите и тяхното съдържание без предварителното писмено разрешение на Go2To. По-специално ви е забранено:

(i) Възпроизвежда, модифицира, адаптира, разпространява, показва публично и разпространява Платформата, Услугите и Съдържанието, освен ако не е изрично разрешено от Go2To;

(ii) декомпилиране и обратно инженерство на Платформата или Услугите, при спазване на изключенията, посочени в приложимите текстове;

(iii) Извличане или опит за извличане (особено с помощта на роботи за извличане на данни или други подобни инструменти за събиране на данни) всяка съществена част от данните на Платформата.

11.2 Съдържание, публикувано от вас на Платформата

За да активирате предоставянето на Услугите и в съответствие с целта на Платформата, вие предоставяте на Go2To неизключителен лиценз за използване на съдържанието и данните, които предоставяте като част от използването на Услугите (наричани заедно „вашето „Съдържание на членове“ ). За да позволите на Go2To да излъчва през цифровата мрежа и в съответствие с който и да е комуникационен протокол (по-специално интернет и мобилна мрежа) и да направите съдържанието на платформата достъпно за обществеността, вие разрешавате на Go2To за целия свят и за цялата продължителността на вашите договорни отношения с Go2To за възпроизвеждане, показване, адаптиране и превод на вашето членско съдържание, както следва:

(i) Вие упълномощавате Go2To да възпроизвежда цялото или част от Вашето членско съдържание на всякакви цифрови носители за запис, известни или все още неизвестни, включително, но не само сървъри, твърди дискове, карти с памет или други еквивалентни носители, във всякакъв формат и от всеки процес, известен или все още неизвестен, до степента, необходима за операциите за съхранение, архивиране, предаване или изтегляне са необходими във връзка с работата на платформата и предоставянето на услугата;

(ii) Вие упълномощавате Go2To да адаптира и превежда Вашето членско съдържание и да възпроизвежда такива адаптации на всеки настоящ или бъдещ цифров носител, както е посочено в точка (i) по-горе, за да предоставя Услугите, особено на различни езици. Това право включва по-специално възможността да правите промени във форматирането на вашето членско съдържание, зачитайки вашите морални права, за да спазвате Графичната харта на Платформата и/или да го направите технически съвместимо с оглед на публикуването му на Платформата. .

 1. Роля от Go2To

Платформата е онлайн мрежова платформа, на която членовете могат да създават и публикуват реклами за споделяне на превози с цел споделяне на превози. По-специално, тези реклами за споделено пътуване могат да се видят от другите членове, за да разберат условията на пътуването и, ако е необходимо, да резервират място в съответното превозно средство директно с члена, който е публикувал рекламата в платформата. Платформата позволява и резервиране на места за автобусни пътувания.

Като използвате Платформата и приемате тези T&C, вие потвърждавате, че Go2To не е страна по каквото и да е споразумение между вас и другите членове относно споделянето на разходите, свързани с пътуване, нито по каквото и да е споразумение, сключено между вас и който и да е автобусен оператор.

Go2To няма контрол върху поведението на своите членове, автобусни компании и техните агенти или потребители на платформата. Той не притежава, не експлоатира, доставя или управлява превозните средства, които са обект на рекламите или предлагат пътувания на платформата.

Вие потвърждавате и приемате, че Go2To не контролира валидността, истинността или законността на предлаганите реклами, места за сядане и пътувания. Като агент за споделено пътуване, Go2To не предоставя никакви транспортни услуги и не действа като превозвач; Ролята на Go2To е ограничена до улесняване на достъпа до платформата.

Във връзка със споделеното пътуване, членовете (шофьори или пътници) действат на своя лична и пълна отговорност.

В качеството си на посредник Go2To не може да бъде държан отговорен за действителното извършване на пътуване или пътуване с автобус, особено поради следните причини:

(i) невярна информация, предоставена от водача или автобусния оператор в неговата реклама или по друг начин във връзка с пътуването и неговите условия;

(ii) анулиране или промяна на пътуване от член или автобусен оператор;

(iii) поведението на своите членове по време, преди или след пътуването.

 1. Работа, наличност и функционалности на платформата

Go2To се стреми да поддържа платформата достъпна 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието, когато е възможно. Достъпът до платформата обаче може да бъде временно спрян без предизвестие поради техническа поддръжка, миграция или операции по актуализиране, или поради прекъсвания или ограничения, свързани с работата на мрежата.

Освен това Go2To си запазва правото, по свое усмотрение, да променя или спира достъпа до цялата или част от Платформата или нейните функции, временно или постоянно.

 1. Промяна на Общите условия

Тези TOS и документите, включени чрез препратка, изразяват цялото споразумение между вас и Go2To по отношение на вашето използване на Услугите. Всички други документи и споменавания в платформата (ЧЗВ и т.н.) са само за ориентиране.

Go2To може да промени тези T&C, за да ги адаптира към тяхната технологична или търговска среда или за да се съобрази с ново законодателство. Ако се изисква такава промяна, ние ще ви уведомим по имейл най-малко 14 дни преди промените да влязат в сила. Промените ще влязат в сила, ако не възразите изрично в текстова форма в рамките на периода, посочен в уведомителния имейл (поне 14 дни). Ще Ви информираме отново за този период и последиците от Вашето възражение.

 1. Приложимо право - спор

Тези правила и условия са написани на немски език и са предмет на германското законодателство с изключение на Конвенцията на ООН за продажбите.

Можете също така да можете да подадете своите оплаквания във връзка с нашата платформа или нашите услуги в платформата за онлайн разрешаване на спорове, предоставена от Европейската комисия, която можете да намерите тук. Ние не сме задължени и принципно не желаем да участваме в процедура за уреждане на спорове пред потребителски арбитражен съвет.

bg_BGБългарски